Vijaya Baskar
Total Movies: 4

K
Kalyaanamaam Kalyaanam (1974)
M
Mamiyar Veedu (1977)
T
Thappu Thalangal (1978)
Thottadhellam Ponnagum (1975)