1957

A
Alavudiinum Arpuda Vilakkum
Anbe Deivam
K
Karpuku Arasi
M
Maayaa Bazaar
Mahadevi
Makkala Petra Maharaasi
Mallika
Manalane Mangaiyen Bhageyam
P
Pathini Deivam
R
Raja Rajan
Rani Lalithangi
S
Sakaravarthy Thirumagal
Samaya Sanjeevi
Santhanam
T
Thangamalai Ragasiyam
V
Vanangamudi